Søgning
Indtast venligst et eller flere Søgeord og tryk derefter paa Knappen mærket "Søg".
Søg
Artikler
Elektricitetsulykker.

Forgiftninger.

Genoplivning af Skindøde.

 
2000 Raad
Ej sorteret
Elektricitet i Husholdningen
Forskelligt
  Kasserede Ting
  Nyttige Stoffer i Husholdningen
  Recepter
  Smaavink
Hus og Stuer
  Gulve og Gulvbeklædning
  Værelserne
Klæder og Stoffer
  Farvning og Farver
  Handsker og Hatte m. m.
  Pletter
  Vask og Strygning m. m.
Kunstgenstande og Smykker
Køkkensager og Service
Levnedsmidler
Møbler og Inventar
Skadedyr
Skotøj
Stuekultur
Sundhed
  Forgiftninger i Husholdningen
  Legemespleje
  Skønhedspleje
  Uheld og Ulykkestilfælde

2000 gode Raad

for Husmoderen

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

samt en
Receptsamling

Det ligger uden for denne lille Databases Plan at give systematisk tilrettelagte Vejledninger paa Hjemmenes forskellige Omraader, saaledes som de mere eller mindre omfangsrige Special-Lærebøger (Koge-, Slagte-, Bagebøger o.s.v.) gør det.

Tværtimod er den bevidst underlagt den Begrænsning, at den kun skal supplere de sagligt afrundede Værker, men til Gengæld gøre dette paa alle de Omraader, der falder ind under Husmødrenes Arbejde eller Tilsyn i det daglige Liv indenfor Hjemmets Vægge.

Naar der her er gennemført en Gruppering efter Emner, saa er dette sket for Overskuelighedens Skyld, ikke for blot i nogen Maade at give Indtryk af, at Emnerne er udtømmende behandlet.

Der tilsigtes kun at bringe Hjemmene et Udvalg af de gamle og prøvede Raad, som har hævdet sig gennem Tiderne, og samtidig et Udvalg af de praktiske Vink, som den moderne Videnskab paa saa mange Punkter har uddybet eller korrigeret svundne Generationers Erfaringer med.

De flest mulige Raad er af gammel dansk Oprindelse, selvom det naturligvis paa de fleste Omraader har været formaalstjenligt at ty til de ny og de nyeste Tiders Viden. Men helt igennem har Bestræbelserne været rettet paa at finde det bedste og af dette igen at vælge det, der tillige er lettest gennemførligt i en privat Husholdning.

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Således stod der - i let omskrevet og forkortet form - i forordet til bogen "2000 gode Raad" som jeg fandt i min morfars gemmer. Bogen er udgivet af Tidens Kvinders Haandbøger og trykt hos S. L. Møllers Bogtrykkeri i København, men der er ikke angivet noget årstal. Umiddelbart vil jeg gætte på, at min mormor har fået bogen da hun blev gift med min morfar den 30. april 1936.
I dag - mere end 60 år senere - synes jeg, at de fleste råd er morsomme at læse. Samtidig kan jeg ikke lade være med at spekulere på, hvor al denne viden er blevet af. I dag køber vi bare en ny dims når den gamle er slidt, eller vi bruger en mystisk kemisk sammensætning når hovedpine og fodvorter skal kureres.
I et forsøg på at bevare bogens totusinde råd, har jeg derfor valgt at databatisere og offentliggøre den på denne måde. Jeg har forsøgt at bevare respekten for bogen, dens indhold og det fine bøttepapir den er trykt på, og jeg håber at min gerning ikke støder nogen.
København, den 1. september 2000
Thomas Knudstrup
 

www.knudstrup.dk